Kenton City Pottery, Yates and Titus

1865 kenton city pottery, yates and titus